Huglægur Sköpunarmáttur

Árangursfræði nútímans í ljósi fornra fræða

Höfundur Einyrkja, Kristinn Snævar Jónsson, sem er rekstrarhagfræðingur (cand.merc.) að mennt, hefur einnig lokið cand.theol.-námi í guðfræði. Lokaritgerð hans til cand.theol.-prófs ber titilinn „Túlkun á valentínsku upprunamýtunni og sálarlegum þáttum hennar í ljósi árangursfræða: Um huglægan sköpunarmátt að fornu og nýju“.

Þar er sýnt fram á hvernig huglægur sköpunarmáttur manna samkvæmt svokölluðum árangursfræðum nútímans gengur út á hliðstæð ferli og felast í fornum gnóstískum sköpunarmýtum, séu hugmyndir sem liggja þar að baki túlkaðar með viðeigandi hætti.
Virkni þessa andlega sköpunarmáttar og aðferðum við að höndla hann er lýst á báðum tilvikum og samanburður gerður á þeim. Jafnframt eru fræðin sett í sitt sögulega samhengi og bókmenntir að baki.

Höfundur býður upp á fyrirlestra fyrir fyrirtæki og hópa um einkar áhugavert efni í þessu sambandi og hvernig það tengist m.a. árangursfræðum („success“-fræðum) nútímans (sem oft er lýst með frösum eins og „þú ert það sem þú hugsar“) og hugrænni atferlismeðferð. Miðlægt í þessu samhengi er skilgreining á hinum gnóstíska skilningi á hugtakinu sjálfsþekking.
Slíkir fyrirlestrar geta einnig tengst fleiri þáttum á þessu sviði sem voru í mótun kringum upphaf okkar tímatals. Í BA-ritgerð sinni í guðfræði glímdi höfundur t.d. við spurninguna „Hvað er sannleikur?“ í tengslum við muninn á þekkingu og trú.
Verð á fyrirlestrum er samkomulagsatriði hverju sinni og fer m.a. eftir umfangi efnis og áheyrendahóps og vettvangi.
Verðdæmi: Frá ca. 150.000 kr fyrir ca. 1 – 2 klst. fyrirlestur í „meðalstórum“ hópi.

PS. Þess má geta að lokaritgerð höfundar í cand.merc.-náminu (í aðalfaginu „operationsanalyse“, við Handelshøjskolen i København, nú CBS) á sínum tíma fjallaði um hagkvæmustu samsetningu íslenska fiskiskipaflotans („Dimensionering af den islandske fiskerflåde“), á grunni stórs bestunar-reiknilíkans sem höfundur þróaði ásamt tilheyrandi tölvukerfi fyrir tilreiðslu umfangsmikils tölulegs efnis fyrir reiknilíkanið. Þau fræði og aðferðir sem þar er byggt á (frá miðri 20. öld) eru hins vegar ekki eins forn og gnóstíska mýtan, nema að því leyti að þar var „huglægum sköpunarmætti“ beitt óspart með góðum árangri!

Leave Comment